MÓZG

art venue / social club / residential space

Postal address: 10 Gdańska st.,
85-006 Bydgoszcz
POLAND
the entrance from 2 Parkowa st.

O nas

Mózg to działające od marca 1994 roku centrum sztuki. Założone przez grupę artystów i entuzjastów, zarządzane od początku przez Jacka Majewskiego i Sławka Janickiego, muzyków powiązanych z bydgosko-gdańska sceną yassową. Mózg to sala koncertowa, galeria sztuki, studio nagraniowe, miejsce rezydencji, pracownie artystów oraz klub-miejsce spotkań ludzi kulturalnych. Główną siedzibą Mózgu jest Bydgoszcz, ale w latach 2014-2018 działała również filia w Warszawie, mieszcząca się w budynku Teatru Powszechnego. Przez scenę Mózgu przewinęło się tysiące artystów z całego świata, przez co klub stał się rozpoznawalny w międzynarodowych środowiskach twórczych. Program Mózgu to około 100 wydarzeń rocznie, z których większość odbywa się w siedzibie głównej. Ostatnie lata to także działania na terenie Warszawy, gdzie realizowane są 2 zasadnicze projekty: SuperSam+1 oraz Mózg Festival – Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Oficyna wydawnicza Muzyka z Mózgu odpowiedzialna jest za produkcje powiązanych z Mózgiem artystów. Klub Mózg posiada swój bar, w którym zazwyczaj można spotkać interesujące towarzystwo. Na terenie klubu nie akceptowane są jakiekolwiek przejawy agresji, rasizmu, seksizmu, ksenofobii, fanatyzmu politycznego lub religijnego. Działaniami Mózgu zarządza Mózg Foundation – Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych.

GODZINY OTWARCIA:
czwartek, piątek, sobota – od 20:00 do późna Podczas wydarzeń artystycznych mogą obowiązywać bilety wstępu do sali koncertowej lub do całego klubu. Sprawdź program lub napisz do nas aby to sprawdzić. Na życzenie możliwe inne dni i godziny otwarcia. 


PARKING:
W bezpośrednim sąsiedztwie klubu znajduje się wielopoziomowy parking.

WYNAJEM:
Prowadzimy wynajem zarówno na imprezy prywatne jak i inne wydarzenia. Możliwe jest wynajęcie całego klubu lub jego części. Do dyspozycji wynajmujących jest wyposażenie klubu.

REZYDENCJE ARTYSTYCZNE:
Jest możliwość odbycia rezydencji artystycznych, podczas których korzystać można z wyposażenia i przestrzeni klubu. Możliwa jest pomoc w nawiązaniu kontaktów z lokalnymi artystami. Dysponujemy również pokojami gościnnymi.

PROPOZYCJE KONCERTOWE I INNE:
Program działalności klubu budowany jest na wiele sposobów, jednym z nich jest rozpatrywanie propozycji. Zapraszamy artystów, którzy chcieli by wystąpić w “Mózgu” do składania swoich propozycji.

STUDIO NAGRANIOWE:
Studio znajduje się na najniższym poziomie budynku, pod salą koncertową, z którą jest połączone. Możliwe są zatem nagrania studyjne jak i koncertowe. Możliwa jest również profesjonalna rejestracja wideo oraz transmisje na żywo.

TRANSMISJE NA ŻYWO:
Posiadamy zespół realizujący wielokamerowe transmisje na żywo, które mogą się odbywać zarówno na terenie klubu, jak i w dowolnej innej lokalizacji.

SKLEP:
Na terenie znajduje się sklep z płytami artystów związanych z klubem. Wszystkie wydawnictwa dostępne są również online.

KONTAKT:
office@mozg.art.pl
tel: +48661574508
Mózg Bydgoszcz: https://www.facebook.com/clubmozg/
Mózg Warszawa: https://www.facebook.com/mozgclubwarsaw/

About us

Mózg is an art centre that has been active since March 1994. It was founded by a group of artists and enthusiasts and was initially managed by Jacek Majewski and Sławek Janicki musicians associated with YASS SCENE from Bydgoszcz and Gdańsk. Mózg includes a concert hall, an art gallery, a recording studio, artistic residencies location, artistic studios and a club – a place, where cultural people meet. Mózg’s main headquarter is located in Bydgoszcz but in the years 2014-2018 a branch was active in Warsaw. It was located in the building of Teatr Powszechny. Thousands of artists from all over the world have performed on the stage at Mózg, which made the club known among international creative circles. Program at Mózg include over 100 events yearly and most of them take place in the headquarters. Recent years also include event happening in Warsaw, where two essential projects are carried out: SuperSam +1 and Mózg Festival – Contemporary Music and Visual Arts Festival.

Records label Muzyka z Mózgu is responsible for publishing the works of artists related with Mózg. Klub Mózg has its own bar, where you can meet interesting people. In the club we do not accept any manifestations of aggression, racism, sexism, xenophobia or religious and political fanaticism. The activities of Mózg are managed by Mózg Foundation– Foundation of Contemporary Music and Interdisciplinary Forms.

OPENING HOURS:
Thursday, Friday, Saturday – 8pm until late On nights of artistic events entry fees to the concert hall or the entire club may apply. Please check our program or contact us to check. Other opening days or hours are available upon request.

PARKING:
A multi-level car park is located in direct vicinity of the club.

RENTAL:
We rent our spaces for private parties as well as other events. It is possible to rent a part of or the entire club. The equipment in the club is available to the renters.

ARTISTIC RESIDENCIES:
The equipment and spaces of the club are available to the residents. You can also get help with meeting local artists. We also offer guest rooms.

CONCERT OFFERS AND OTHERS:
The club’s program is created in many ways. One of them is choosing from among sent offers. We invite artists, who would like to perform at Mózg to send their propositions.

RECORDING STUDIO:
The recording studio is located on the lowest floor, underneath the concert hall. Apart from studio recordings, concert recordings are also possible thanks to the fact the two rooms are connected. Professional video recordings and live transmissions are also possible.

LIVE TRANSMISSIONS:

We have a team, who carries our multi-camera live transmissions that can take place in the club as well as in any other location.

SHOP:
There is also a record shop that sells albums of the artists associated with the club. All records are also availableonline.

CONTACT:
office@mozg.art.pl
tel: +48661574508
Mózg Bydgoszcz: https://www.facebook.com/clubmozg/
Mózg Warszawa: https://www.facebook.com/mozgclubwarsaw/