ZDJ CIA WYKONANE PODCZAS JEDNEGO WIECZORU PODCZAS KONCERTU FREDA FRITHA. KAMERA REJESTROWA£A JEDNA KLATK  CO 30 MIN.
Autor zdjÍś JACEK FIE∆KO